Hae sivustolta:

Arctic Smartness Excellence (ASE)

Arctic Smartness Excellence (ASE) -hanke toteuttaa Lapin arktisen erikoistumisen strategiaa ja modernia yrityslähtöistä klusteritoimintaa. ASE-hanke vahvistaa klustereiden tarpeista nousevaa yhteistyön muodostumista, luo lappilaisia käytänteitä uudistaa yritystoiminnan ja välittäjäorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä ja parantaa syventäen klustereiden sisäistä sekä niiden välistä osaamista.

ASE-hanke vahistaa maakunnallista kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia sekä elinkeinoelämää rakentamalla perustan maakunnalliselle tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymälle sekä parantamalla maakunnallisella tasolla toimijoiden yhteistyötä ja kansainvälistää kohdennetusti lappilaista toimintaympäristöä.

Hanketta koordinoi Lapin Yliopisto. Hanketta toteuttaa Lapin liitto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, ja Lapin Yliopisto sekä Rovaniemen Kehitys Oy.

Hankkeen keskiössä ovat Arctic Smartness Lappi -klusterit (Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu.)

 

ProAgria Lappi johtaa Arktista Älykästä Maaseutuverkosto -klusteria

Maaseutuklusteri on moderni aluekehittämisen klusterimalli, jossa on osia perinteisestä Porterilaisesta klusterin ajatusmaailmasta, mutta joka lähtee kokonaisvaltaisesti luomaan uudenlaisia arvoverkostoja maaseudun elinvoimaisuuden kehittymiseksi.

Klusteri keskittyy tekemiseen, ja pyrkii kaikilla toimilla tukemaan kannattavan liiketoiminnan kehittymistä. Yksi klusterin keskeinen tehtävä on löytää tavat, joilla Lapin vielä runsaat kehittämishankerahat saataisiin suunnattua elinkeinojen kehittymisen tueksi. Strategiset valinnat on tehty pääomapaon näkökulmasta, jolloin toiminta klusterissa keskittyy hajautettujen energiantuotantomuotojen käynnistämiseen kyläläisten omistukseen, sekä elintarvikejärjestelmän uudelleen organisointiin.

Lähdemme luomaan ennakkoluulottomasti uutta maaseutuparadigmaa, jossa maaseutu on monipuolinen elävä liiketoiminnallinen kokonaisuus, jossa ihmisellä on hyvä olla. Klusterille on myönnetty  Euroopan Cluster Observatorion myöntämän pronssisen merkin osana Euroopan komission "cluster excellence" ohjelmaa. Merkin myöntäminen osoittaa, että klusteria kehitetään systemaattisesti kohti elinkeinoelämälähtöistä toimintaa.                 

 

Lisää ajankohtaista