Hae sivustolta:

Palvelut Kotieläintilalle

Palvelumme maitotiloille ovat monipuolinen kokonaisuus, josta saat osaamisemme tuotantosi ja taloutesi kehittämiseen sekä kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen.

Tarjoamme sinulle kannattavat, tavoitteista räätälöidyt ratkaisut maidontuotantosi päivittäisiin, vuosittaisiin ja pitkän aikavälin suunnitelmiin.Saat osaamisemme:

  • tuotantosi suunnitteluun
  • käytännön tekemiseen
  • toimintasi kannattavuuden parantamiseen
  • toimintasi kehittämiseen ja kasvuun
  • muutostilanteiden hallintaan

Saat tukea päätöksentekoon ja päämäärien saavuttamiseen sekä vastauksia kysymyksiin ja ajanmukaiset työvälineet yrityksesi johtamiseen.

Tuotosseuranta

Tuotosseuranta kokoaa yhteen tilan kotieläintuotannon tiedot sekä tuottaa tarvittavat työlistat ja raportit. Ne helpottavat maitotilan päivittäistä eläinten hoitoa ja seurantaa. Palvelussa analysoidaan myös kehittämiskohdat, jotka auttavat tilaa saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Tuotosseuranta sisältää lehmäkohtaisten maitomäärien ja pitoisuuksien määrittämisen ja tallentamisen valtakunnalliseen tuotosseurantarekisteriin.

Tuotannonohjaus

Tuotannonohjaus keskittyy tilan tuotosseurannan tulosten ja tunnuslukujen seurantaan ja analysointiin. Palvelussa haetaan karjan kehittämiskohdat joiden perusteella laaditaan kehittämissuunitelma joka auttaa tilaa saavuttamaan asettamansa tavoitteet.
Tilan väki ja neuvoja analysoivat yhdessä eläinten ruokinnan ja hoidon onnistumista navettakäyntien, tuotantotulosten ja maidontuotannon taloudellisen tuloksen perusteella.

Ruokinnanohjaus

Kasvu, Tuotto ja Toiminta ruokinnanohjauspakettien avulla saat tilasi tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden ruokinnansuunnitteluun ja ruokinnan onnistumisen seurantaan. Ruokinnan seurannalla varmistamme että ruokinta on tasapainossa karjan tuotokseen ja ravintoainetarpeeseen nähden ja toimii myös navetassa.  Toteutunutta ruokintaa seuraamme päivä-, vuosineljännes- ja vuositasolla laskelmien avulla sekä tarkastelemalla karjan kuntoa, rehunkulutusta ja toteutunutta maitotuotosta selvitämme karjasi tuotantopotentiaalin sekä varmistamme ruokinnan onnistumisen myös taloudellisesta näkökulmasta. Ruokinnan suunnittelusta saat ajantasaiset, tavoitteiden mukaan optimoidut ruokintasuunnitelmat. Ruokinnan suunnittelu lisää karjan tuottavuutta ja tuo varmuutta eläinten hyvinvoinnista sekä tietoa ruokinnan muutosten vaikutuksista tilasi talouteen. Ruokinnanohjauksella saat apua tuotantopanosten ja tuotteiden hintamuutosten hallintaan sekä toimenpide-ehdotukset ruokinnan ja rehustuksen kehittämiseen.

Pienryhmätoiminta

ProAgria Lappi järjestää pienryhmäkoulutusta maidontuottajille. Pienryhmässä verrataan oman tilan tuloksia ja toimintaa toisiin ryhmässä mukana oleviin tiloihin. Tarkoituksena on kyseenalaistaa omia toimintatapoja ja oppia toisten tilojen onnistumisista ja haasteista. Kaikkea ei tarvitse itse kokeilla, jos toisella viljelijällä on jo käytännön kokemusta samasta asiasta.

Ruokinta-pienryhmässä käydään läpi keskeisimpiä ruokinnan ja tuotannon tunnuslukuja sekä tehdään navetassa havaintoja ruokinnan toteutuksesta ja onnistumisesta.  Asiantuntijat ovat mukana näkökulmien avaamisessa.

Pienryhmä kokoontuu ryhmäläisten itse toivomassa aikataulussa 1-2 kuukauden välein ryhmäläisten omilla tiloilla 4-8 kertaa. 

Ruokinnan pienryhmistä vastaa Maitotila-asiantuntija Laura Post, laura.post@proagria.fi, 043 850 0069 

Kotieläintilan laskelmat työkaluina tuotannon kehittämiseen ja tuloksentekoon

ProAgrian tarjoamat talouden hallinnan palvelut auttavat kotieläintilaa strategian suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Kotoisen rehun hintalaskelma, Talous Wisu

Laskee kotoisten rehujen todelliset tuotantokustannukset kasveittain eriteltyinä kiloa, rehuyksikköä ja hehtaaria kohti. Tiedät, mitä säilörehun tuotanto sinulle maksaa.
 Tuloste antaa myös muiden tilojen keskiarvotiedot vertailun pohjaksi.

Maatilan Tulosanalyysi

Maatilan tulosanalyysi on laaja maatalouden talouslaskelma joka hyödyntää taloustietopankkia, jonka tunnuslukujen avulla yritys saa tietoa talouden nykytilasta ja perusteet toiminnan kehittämiseen.

MAITOMITTARITESTAUS

Maitomittarien testauspalvelu; Harri Salow puh. 040 553 0817

Hyväksytyt maitomittarit , mittasäiliöt
Tuotosseurannan ohjesääntö

Lisätietoa ProAgrian kotieläintilojen palveluista saat täältä

Katso sinua lähinnä oleva henkilömme


Aiheeseen liittyviä linkkejä
Lisätietoja

Katso henkilöstömme linkistä lähin sinua palveleva asiantuntijamme tai ota yhteys

Terhi Luukkonen, Palvelupäällikkö, maitotilat (vanhempainvapaalla)

 0400 395 957

sähköposti:etunimi.sukunimi@proagria.fi